Серија прозорци и врати на системот EOSS

  • Window&door aluminium profile

    Прозорец и алуминиумски профил на врата

    Shandong EOSS Windows & Doors System Technology Co. Ltd спаѓа во Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd, главно се занимава со развој на системи за прозорци, врати и ainидови на завеси и дизајн на хардверски додатоци, производство, продажба и инсталација, е- трговија, развој на софтвер, продажба и услуга. Компанијата EOSS го собира инженерот од највисоко ниво на Кина на полето Фенетрација.