Серија алуминиумски завеси

  • Curtain wall aluminium profile

    Алуминиумски профил на завеса

    Системите за завеси и windowидови на прозорците се користат како коверти за згради и обезбедуваат максимален внес на дневна светлина во внатрешниот простор, создавајќи безбедна и пријатна околина за станарите во зградата. Покрај тоа, aluminumидовите на алуминиумските завеси се популарен избор заради нивната висока естетска вредност и нивните неограничени можности во архитектонските апликации.